Kim jest Pan Bóg?

Kim jest Pan Bóg?

odpowiedz poniżej =)


Pan Bóg jest duchem  ( ale ma ciało !!! ) nieskończenie doskonałym, który stworzył niebo i ziemię. Pan Bóg ma doskonały rozum i wolę cały jest Doskonały. Jest wieczny, wszedzie obecny i wszechmogący, sprawiedliwy i miłosierny - NIKT Z NAS NIE POJMIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Bóg  jest JEDEN w trzech osobach : Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jednego Boga w trzech osobach nazywany TRÓJCĄ PRZENAJŚWIĘTSZĄ.
- Oddajemy cześć Bogu kiedy czynimy znak krzyża i wymawiamy słowa
 
W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO - AMEN


  

Wyjątek z orędzia Archaniołów: Michała , Rafała , Gabriela
Każdy człowiek powinien się zobowiązać , by praktykować uwielbienie Boga. Są dwie pory , w których to uwielbienie zyskuje swą  wartość : jest to całkiem wczesny ranek i godzina śmierci Pana (15:00). Należy się w tym ćwiczyć : uklęknąć i uprzytomnić sobie, że Bóg jest tutaj i że panuje , że jest On godzien posiadać wszelką władzę .... cześć i panowanie. Dopóki człowiek uwielbia Boga ,schyla głowę przed Tym , który jest godzien otrzymać władzę , cześć i panowanie ,dopóty pozostaje wolny od zaślepienia i poznaje ,po co jest na tej ziemi i że nie ma tu stałego miejsca pobytu. 

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny , Stwórco Nieba i ziemi i całego wszechświata.
Chwała Ojcu....
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej Mądrości i Twojej Potędze.
Chwała Ojcu.
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej Miłości , Twojej Dobroci i wielkim Miłosierdziu.
Chwała Ojcu...
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twoich Aniołach i Twoich Świętych.
Chwała Ojcu ...
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich istotach żywych , które stworzyłeś.
Chwała Ojcu..........
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich dziełach Rąk Twoich.
Chwała Ojcu...
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za Twoją Miłość i Miłosierdzie .
Chwała Ojcu....
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny że przez Ofiarę Syna Twojego Jezusa i Jego Przenajświętszą Krew wykupiłeś nas z niewoli
grzechu .
Chwała Ojcu...
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za to że dałeś nam Maryję jako Matkę - Współodkupicielkę i Pośredniczkę wszystkich
Łask .
Chwała Ojcu...
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za to, że przez Chrzest i Łaskę Ducha Świętego włączyłeś nas do Królestwa Twojego jako
dzieci Boże.
Chwała Ojcu...

Dopomóż nam dobry i miłosierny Ojcze , abyśmy zawsze byli Tobie wierni i wdzięczni za Twoją Miłość, abyśmy zawsze pełnili
Twoja Wolę , przez Jezusa Chrystusa Syna Twojego i Jego Matkę Maryję , Współodkupicielkę i Pośredniczkę Wszystkich Łask .
Amen .Ojcze Przedwieczny Stwórco wszelkiego dobra , niech Cię wielbi wszechświat cały, cała ziemia i każde stworzenie .
 
Pragniemy aby
w Kościele Świętym - ustanowione było specjalne święto ku Twojej czci i ku Twojej chwale, ( w pierwszą niedzielę sierpnia ,jeżeli w dzień powszedni,chciałbym aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca , ) są to słowa Ojca Przedwiecznego. Amen
Ojcze nasz..... Zdrowaś ......Chwała Ojcu......
.
 
Ojciec Przedwieczny uskarża się , że wielu boi się Go.
A On chciałby dać do zrozumienia , że Jego radość polega na tym , żeby Jego synowie i córki Go uznawali i kochali.
'' Malarz cieszy się i ogląda obraz , który namalował.
Podobnie Ja się cieszę , gdy schodzę między ludzi , którzy są koroną Mojego stworzenia. Ludzie powinni wiedzieć , że mam tylko jedno życzenie: kochać wszystkich i obdarzać ich Moją Łaską.
Wzywajcie Mnie z ufnością i miłością Imieniem Ojca i u Ojca znajdziecie zaufanie , miłość i zmiłowanie. Wszyscy z serca wzywający Mnie imieniem Ojca nie zginą - choćby to było tylko jeden jedyny raz . ''
'' Wierzcie Mi, gdyby od czasu Pierwszego Kościoła ,
czczono Mnie osobnym świętem , to po 20 wiekach pozostałoby niewielu pogan i czcicieli bożków.
Jeśli ktoś Mnie czci i Mnie się powierza, to spuszczam na niego strumień Pokoju , zwłaszcza , gdy wzywa Mnie Imieniem '' Ojca '' i kocha Mnie jak swojego Ojca .
 
Akt miłości ku czci Boga Ojca

/ mów Mu ciągle,że Go kochasz/
 
Ojciec Niebieski powiedział:Kto Mi te akty ofiarowuje,kto w dodatku czyni wszystko,by je rozpowszechniać,bedzie Mi w szczególny sposób dzieckiem a Ja mu bedę kochajacym Ojcem.Jakże tęsknię za tym,żeby i o Mnie możliwie często i serdecznie myślano.Duch święty jest mało czczony.Ale Mnie czci się jeszcze mniej. Nabożeństwo do Mnie wynagradzam w całkiem wybitny sposób.Ofiarujcież Mi często akty miłości,ktore tak radują Moje Serce.
 
Ojcze,kocham Cię serdecznie,ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię delikatnie,,ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko,ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię żarliwie,ratuj dusze!
Ojcze ,kocham Cię płomiennie,ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewypowiedzianie,ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bezgranicznie,ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię nade wszystko,ratuj dusze!
Ojcze ,kocham Cię bez miary,ratuj dusze!
Ojcze ,kocham Cię niewymownie,ratuj dusze!
Ojcze,kocham Cię ponad miarę,ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez końca,ratuj dusze!
Ojcze, wysławiam Cię,kocham Cię,dziekujeCi,ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cie kochać,jak Cie kochają wszyscy Aniołowie i Święci,ratuj dusze!
Ojcze ,chciałbym Cię kochać,jak kochał Cię na ziemi ŚwiętyJózef i jak Cię teraz kocha w Niebie,ratuj dusze!
Ojcze,chciałbym Cie kochać jak kochała Cię na ziemi Maryja i jak Cię teraz kocha w Niebie,ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cie kochać jak Cię kocha Twój Syn i Duch Święty ,ratuj dusze!
 
Módlmy się:
Ojcze,przez Niepokalane serce Maryi,dla ratowania tych wszystkich dusz,ktore są w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia,ofiaruję Ci ostatnie krople Krwi,które Twój Boski Syn,ostatkiem sił Swej Miłości wylał, i ofiaruję Ci Je nieskończoną ilość razy.Amen
Niech nas błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty.Amen
Ze Swoim Ukochanym Dziecięciem,niech nas błogosławi Dziewica Maryja.Amen
 
MODLITWA DO BOGA OJCA (Matki Eugenii)
O, mój Ojcze Niebieski, jak jest słodko i miło wiedzieć, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja - Twoim dzieckiem! Przede wszystkim wtedy, gdy niebo mojej duszy jest czarne, a mój krzyż zbyt ciężki, odczuwam potrzebę, aby Ci powiedzieć: Ojcze, wierzę w Twój ą miłość do mnie! Tak, wierzę, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja - Twoim dzieckiem! Wierzę, że czuwasz w dzień i w nocy nade mną i że nawet jeden włos nie spadnie z mojej głowy bez Twojego pozwolenia! Wierzę, że jako nieskończenie Mądry wiesz lepiej niż ja, co jest dla mnie korzystne! Wierzę, że jako nieskończenie Mocny wyprowadzasz dobro ze zła! Wierzę, że jako nieskończenie Dobry, sprawiasz, iż wszystko służy dobru tych, którzy Cię kochają i pomimo rąk, które mnie ranią, całuję Twoją dłoń, która leczy! Wierzę, lecz pomnóż moją wiarę, a zwłaszcza mój ą nadzieję i moją miłość! Naucz mnie dobrze widzieć Twoją miłość, która kieruje wszystkimi wydarzeniami mojego życia. Naucz mnie zdawać się na Twoje prowadzenie jak dziecko w ramionach swej matki. Ojcze, Ty wiesz wszystko, Ty widzisz wszystko, Ty znasz mnie lepiej, niż ja znam samego siebie. Wszystko możesz i kochasz mnie!
O, mój Ojcze, ponieważ chcesz, abyśmy prosili Cię o wszystko, przychodzę z ufnością prosić Cię z Jezusem i Maryją o..........(należy wymienić łaskę, o jakiej otrzymanie się prosi).
W tej intencji ofiarowuję Ci - w jedności z Ich Najświętszymi Sercami wszystkie moje modlitwy, ofiary i umartwiania oraz największą wierność moim obowiązkom. Udziel mi światła, siły i łaski Twojego Ducha! Umocnij mnie w tymże Duchu tak, żebym nigdy go nie stracił, nie zasmucił ani nie osłabił we mnie. Mój Ojcze, proszę Cię o to w imię Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. A Ty, o Jezu, otwórz Swoje Serce i włóż w nie moje serce, a potem razem z Sercem Maryi ofiaruj je naszemu Boskiemu Ojcu! W zamian za to wyproś mi łaskę, której tak potrzebuję! Mój Boski Ojcze, spraw, by Cię poznali wszyscy ludzie. Niech cały świat ogłasza Twoją dobroć i Twoje miłosierdzie. Bądz moim czułym Ojcem i chroń mnie wszędzie jak zrenicy Twoich Oczu. Niech na zawsze zachowam godność Twojego dziecka. Zmiłuj się nade mną!


Boski Ojcze, słodka Nadziejo naszych dusz, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi!
Boski Ojcze, nieskończona Dobroci objawiająca się wobec wszystkich narodów, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi!
Boski Ojcze, dobroczynna Roso dla ludzkości, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi!

( 3 X ) ,,, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, PAN BÓG ZASTĘPÓW PEŁNE SĄ NIEBIOSA I ZIEMIA CHWAŁY TWOJEJ.
HOSANNA NA WYSOKOŚCI. BŁOGOSŁAWIONY, KTÓRY IDZIE W IMIĘ PAŃSKIE! HOSANNA NA WYSOKOŚCI"

Modlitwę tę można odmawiać w ciągu dnia, szczególnie zaś po przyjęciu Komuni Świętej.