Michał Archanioł

Św Michał Archanioł 

Stary Testament wspominał Michała jako jednego z najpotężniejszych duchów, niebieskiego wodza Izraela, który temu ludowi towarzyszy (Dn 10, 13 i 21; 12, 1). Jeszcze bardziej akcentują jego znaczenie starotestamentowe pisma niekanoniczne, takie jak Księga Henocha, Apokalipsa Barucha, Apokalipsa Mojżesza itd. Michał jest w tych pismach archaniołem, jednym z czterech najpotężniejszych duchów, księciem aniołów, obdarzonym przez Boga szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba; on to składa ofiarę na niebieskim ołtarzu Świętego Świętych. Jest zarazem aniołem sprawiedliwości i sądu, ale także aniołem łaski i zlitowania.  W Apokalipsie św. Jana, Michał prowadzi aniołów do zwycięskiego boju z szatanem. Również we wczesnochrześcijańskim piśmiennictwie (Tertulian, Orygenes, Hermas, Didymus itd.) uchodzi za księcia aniołów, archanioła, któremu Bóg powierza zadania wymagające szczególnej siły. Wstawia się za ludźmi u Boga. Jest aniołem ludu chrześcijańskiego. Stoi u wezgłowia umierających, a potem towarzyszy duszom w drodze do nieba. Z tymi właśnie funkcjami złączył się jego patronat nad kościołami, kaplicami cmentarnymi, a w w. XII także wyobrażenie z wagami do odmierzania dobrych uczynków. Poczynając od VI w. Michał uchodzi za wodza-pogromiciela aniołów zbuntowanych, którzy stali się szatanami. 
________________________________________________

Święty Michale Archaniele, 
broń nas w walce. Przeciw niegodziwości 
i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. 
Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, 
a Ty, Książę Zastępów niebieskich mocą 
Bożą strąć do piekła szatana 
i inne duchy złe, które na zgubę 
dusz krążą po świecie. 

Amen. 

* * * 

Święty Michale Archaniele, 
który wraz z Aniołami 
zwyciężyłeś szatana w niebie, 
dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.
 

„Oto ja poślę Anioła mego, iżby szedł przed tobą i strzegł cię w drodze i wprowadził na miejsce, którem przygotował”. (Wj 23,20)