Ogłoszenia/Informacje

 INFORMACJA/OGŁOSZENIE 
 11.INTRONIZACJA CHRYSTUSA KRÓLA 8.09.br


Niech Bedzie pochwalony Jezus Chrystus! I Maryja zawsze Dziewica!

Przez błogosławione Serce Maryi

     PRZYPOMINAM O MSZY ŚW. W INT.
 O INTRONIZCJĘ CHRYSTUSA KRÓLA
       
08 WRZEŚNIA O GODZ. 8.00Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego
 PRZY KAWĘCZYŃSKIEJ
                        a.o.

10.REKOLEKCJE MODLITWA I POST

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

  Rekolekcje "Post i modlitwa" są naszą odpowiedzią na wołanie Matki Bożej.
  Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zadośćuczynić Matce Bożej i
  poprzez modlitwę i post o chlebie i wodzie otworzyć swoje serca na miłość Jej Syna.


  Rekolekcje poprowadzi o.Rajmund Guzik o.cist, cysters z Winnik!

  Termin i miejsce: 29.06 - 01.07.br Zaborówiec k/Leszna (Dom
  Rekolekcyjny, kaplica na miejscu, las, jeziora, ptaki.....)
  ZAPRASZAMY: tel.kontaktowe: 68 347 67 61 ,  kom. 509077213 ( Maria)


9. PIELGRZYMKA DO CZESTOCHOWY I NA GRÓB KATARZYNKI SZYMON.
Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego przy parafii pw. Krzyża Św. w Gdańsku 
                                           Z  A  P  R  A S  Z  A  J  Ą
 
na trzy-dniową III tradycyjną pielgrzymkę, która odbędzie się w dniach  4.05. - 6.05. 2012r.
 
        Dnia  4. 05. - przyjazd do Częstochowy - Msza Św. oraz Apel Jasnogórski i nocleg
        
        Dnia  5. 05. - przyjazd do Frydka   Msza Św., przejazd do Katowic - nawiedzenie cmentarza i grobu polskiej    stygmatyczki śp. Katarzyny  Szymon, powrót do Częstochowy - Apel Jasnogórski i nocleg
       
         Dnia 6. 05.   wyjazd do Lichenia Msza Św. zwiedzanie Sanktuarium, powrót do Gdyni.

 
PROGRAM
Wyjazd autokaru z Gdyni piątek 4 maja - przy dworcu PKS .6.30  Sopot Al. Niepodległości (przystanek Monte Casino) godz 6.40 
Gdańsk Wrzeszcz   ul. Kościuszki (przystanek Kilińskiego za wiaduktem) godz. 6.50 Gdańsk przy dworcu PKS  godz. 7.00
(Możliwość przystanku autobusu w Tczewie do uzgodnienia)
Duży Autokar.  Cały koszt z dwoma noclegami w Częstochowie + ubezpieczenie   ok. 190 zł
Jacek - tel. kom.  506-587-748,  a po godz.20.00- 22.00 domowy tel. 58-623-05-99.
( KAŻDY  UCZESTNIK  OTRZYMA  FILM  DVD  O  KATARZYNIE  SZYMON )

Więcej o tej polskiej stygmatyczce na stronie www.KatarzynaSzymon.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TĘ CIEKAWĄ PIELGRZYMKĘ (jedziemy juz trzeci raz)
PROSIMY TO ZAPROSZENIE PRZESŁAC DALEJ

ZAPRASZAMY TAKŻE NA MANIFESTACJĘ W OBRONIE WOLNYCH MEDIÓW W WEJHEROWIE 15.04.2012 O GODZ 10.00 (NIEDZIELA)

POWSTAŁ KOMITET ORGANIZACYJNY MANIFESTACJI W OBRONIE WOLNYCH MEDIÓW W GDYNI - PROPONOWANY TERMIN 26.05.2012R. (SOBOTA)8.proszę o przesłanie informacji:
  W dniach od 30 sierpnia do 2 września b.r w Skarżysku-Kamiennej
  odbędą się rekolekcje ewangelizacyjne z modlitwą o uzdrowienie, które wygłosi o JAMES MANJACKAL.
  Zapisy, program i inne istotne informacje na stronie internetowej 

www.rekolekcjeskarzysko.pl
  Zapraszamy.
  Z Panem Bogiem.

7. IX Zjazd Gnieźnieński, 16-18 marca 2012
Odnowione Zjazdy Gnieźnieńskie stały się
miejscem spotkań chrześcijan z Europy Środkowo-Wschodniej,
którzy poprzez wykłady, dyskusje, warsztaty i modlitwę wyrażają
swoją odpowiedzialność za przyszłość naszego kontynentu.

Tradycją Zjazdów Gnieźnieńskich jest ich szeroki charakter ekumeniczny i międzyreligijny.
W spotkaniach organizowanych w Gnieźnie – kolebce polskiego katolicyzmu
i pierwszej stolicy Polski – chętnie biorą udział chrześcijanie z innych Kościołów
oraz przedstawiciele religii monoteistycznych: judaizmu i islamu.
Szukamy możliwości wspólnego świadectwa wyznawców różnych religii wobec świata, w którym żyjemy.
Kolejny, IX Zjazd Gnieźnieński będzie poświęcony roli religii w społeczeństwie obywatelskim współczesnej Europy.
Współudział Kościół Rzymsko Katolicki , Kościół Prawosławny, Baptyści, Zielonoświątkowcy, Kościół Ewangeliczno - Metodystyczny, Naczelny Rabin oraz przedstawiciel Muzułman.

Przyjrzyjmy się tym Kościołom:
Chrystus Baptystów, Zielonoświątkowy oraz Metodystyczny – odrzuca się sakramenty, które Kościół Katolicki praktykuje, odrzuca Prymat Św.Piotra w osobie Papieża. Opierając się tylko na Biblii, w sposób jawny i wyraźny w wielu swoich publikacjach krytykują i oskarżają o głoszenie fałszywych nauk Kościół Katolicki. Zielonoświątkowcy mają podobną jak Baptyści i Metodyści tendencje do utożsamiania Ojca Świętego z Antychrystem, odrzucają kult świętych i błogosławionych, Ofiarę Mszy Świętej oraz realną Obecność Chrystusa w Eucharystii.
Chrystus Metodystów, Baptystów oraz Zielonoświątkowców, nie jest więc Chrystusem głoszonym od początku istnienia Kościoła Katolickiego, którego mogą potwierdzić Pisma Ojców Kościoła oraz Tradycja. Są to grupy powstałe w XVIII i XIX wieku.

Żydzi (choć nie wszyscy) odrzucają Chrystusa jako Zbawiciela, czasami w katolickich instytucjach nakazuje się zakrywać katolickie symbole wiary, aby nie urazić uczuć religijnych żydów. Jak pisze św.Paweł apostoł, „...tylko garstka żydów będzie ocalona podobnie jak za dni Noego...” Żydzi dominują w świecie finansów, więc rola finansów w tym przypadku nie idzie w parze z religijnością Ewangeliczną.
Muzułmanie, nie uznają Pana Jezusa jako Mesjasza i Boga Wcielonego, lecz jako jednego z proroków jak Mahometa. Historia pokazuje jak „lubią” chrześcijan. Św.Jan w Apokalipsie, określa ich mianem szarańczy, która niszczy zamiast budować pokój. I jeśli są wśród Muzułman pobożni ludzie to jest ich również garstka.
Chrystus Pan powiedział: „...nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie...” kto tego nie akceptuje i nie przyjmuje, to wszelkie próby zwoływania i organizowania Spotkań Ekumenicznych przyjmą tylko charakter spotkania towarzyskiego i przyjemnego spędzenia czasu.
A Polski Episkopat, traci w tym momencie wizje, cel i charakter posłannictwa Chrystusowego: “....Kto uwierzy i ochrzci się ten będzie zbawiony, kto nie uwierzy że Chrystus jest Mesjaszem i obiecanym Zbawicielem, zostanie potępiony...”
Ewangelia w tym przypadku stawia sprawę bardzo jasno i nic nie trzeba tu dodawać.

6. 29 lutego 2012 DNIEM ŚWIATOWEJ MODLITWY O POWSTRZYMANIE WOJNY NUKLEARNEJ W IRANIE

 
Odpowiadając na wezwanie zawarte w posłaniu Maryi Dziewicy z dn. 23 lutego 2012

dla wizjonerki Marii Bożego Miłosierdzia w Anglii,
http://www.thewarningsecondcoming.com/
w j. pol.: http://ostrzezenie.wordpress.com/ lub
http://www.internetgebetskreis.com/pl/
wzywamy wszystkich naszych braci i siostry na całym świecie o
DZIEN MODLITWY, aby zapobiec wojnie atomowej w Iranie.

W tym dniu winniśmy odmówić, jako jedną modlitwę wszystkie Tajemnice
Różańca Sw.,  Tajemnicę: Radosną, Światła, Bolesną i Chwalebną,
w intencji powstrzymania wybuchu wojny atomowej w Iranie.
Dzień 29 lutego został zaproponowany przez wizjonerkę.

Treść posłania:
Maryja Dziewica: Módlcie się, aby w Iranie mogła być zażegnana wojna atomowa
Posłanie Maryi Dziewicy dla Marii Bożego Miłosierdzia, czwartek, 23
lutego 2012, godz. 16:00

Moje dziecko, nadszedł czas dla Moich dzieci, aby połączyły się w
jedno w posłuszeństwie
dla Mojego drogiego Syna, aby w Iranie mogła być zażegnana wojna nuklearna.

Ta wojna może wybuchnąć lada moment i musicie się bardzo gorąco
modlić, aby ją powstrzymać, ·ponieważ spowoduje ona śmierć milionów dzieci Boga.

Szatan i jego demony pracują nad tym, aby spowodować straszliwe zniszczenie.
Jeśli zabiją dusze, zanim będzie im dana szansa zrehabilitowania się w
oczach Mojego Syna, to będą one stracone.

Taki jest plan diabla.

Chce on, aby moc jak największej ilości dusz przeszkodzić w wejściu do
Królestwa Mojego Ojca.

Moj Różaniec Święty, kiedy się odmówi wszystkie tajemnice, jako jedną
modlitwę, zażegna wojnę, dzieci.

Zjednoczcie się teraz na jeden dzień i odmówcie Moj Różaniec,
aby powstrzymać tę wojnę atomową, jaka jest planowana.

  Módlciesię za te biedne dusze, nie tylko w Iranie, ale i w krajach,
które zostały nieświadomie uwikłane.

Módlcie się również za te biedne kraje, które są używane, jako pionki w
nikczemnej grze kłamstw, ·planowanej przez  grupy, nie od Boga, Ojca Przedwiecznego.

Idźcie, teraz Moje dzieci i zgromadźcie wszystkie Moje dzieci razem na
modlitwie, aby złagodzić tą straszną zbrodnię przeciwko ludzkości.

Wasza ukochana Matka
Matka Odkupienia
 5. ZAPRASZAMY DO MODLITWY W INTENCJI KAPŁANÓW.


Bardzo chcielibyśmy zainteresować Państwa dziełem, które pragniemy przeprowadzić w Wielki Czwartek, 5 kwietnia 2012, w parafiach na terenie Polski, a także w parafiach polonijnych. Akcja ta w sowim założeniu ma dotyczyć zaangażowania wiernych poszczególnych parafii w modlitwę za kapłanów i uwrażliwiać w odpowiedzialności za Kościół i jego kapłanów. Modlitwa ta miałaby trwać 30 dni. I w zależności od woli modlącego albo trwać nadal, albo zostać przekazana kolejnej osobie lub zakończona. Ponieważ parafię może zgłosić proboszcz lub wikariusz, dlatego bardzo prosimy o podsunięcie swoim księżom pomysłu udziału w tej akcji i promocję najskuteczniejszą formą poczty "pantoflowej". Dziękujemy, jak zawsze za Waszą pomoc!!!

Parafia, która wyraziłaby taką chęć po Liturgii Wielkiego Czwartku rozdałaby chętnym wiernym wizytówki/intencje, na której widniałoby imię, rok świeceń konkretnego księdza i  intencję (ta sama dla wszystkich) w tym roku modlimy się o miłość do Kościoła i zapał w dziele Nowej Ewangelizacji (wizytówki parafia otrzymuje już przygotowane, z imieniem księdza i rokiem święceń). Oraz byłyby tam wyjaśniony sens i idea dzieła. Wizytówki/intencje otrzymywałby konkretna parafia po wypełnieniu zgłoszenia na naszej stronie. Udział w akcji jest bezpłatny, prosimy jedynie o pokrycie kosztów przesyłki, która będzie zawierać plakaty, wizytówki/intencje, treść ogłoszenia do odczytania wiernym oraz list do Księdza wyjaśniający ideę dzieła.

Naszym marzeniem jest, aby objąć modlitwą wszystkich polskich kapłanów zakonnych i diecezjalnych, jest ich ponad 33 000, ufamy, że się uda.

W związku z tym chcielibyśmy bardzo zachęcić do udziału w tej akcji, wszelkie szczegóły oraz możliwość zgłoszenia przez kapłana parafii można dokonać przez naszą stronę  http://www.kaplani.com.pl/mysli/akcja.php

opiekunowie akcji:

ks. Andrzej Leszczyński
ks. Jacek Socha
ks. Jan Uchwat


 4. II czuwanie KRzO na Jasnej Górze_24/25 luty 2012 Drodzy uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę,

Z przyjemnością informujemy, że w nocy z 24 na 25 lutego odbędzie się drugie czuwanie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.

Poniżej zamieszczamy pełną treść komunikatu na temat czuwania modlitewnego. Prosimy o jej przesłanie zaprzyjaźnionym parafiom, kapłanom, wspólnotom oraz wszystkim znajomym, każdemu komu leży na sercu los naszego kraju. W załączniku znajdą Państwo także plakat informujący o naszym czuwaniu - prosimy jak zwykle o wydrukowanie go i powieszenie w licznie uczęszczanych miejscach


Ojcowie Paulini zapraszają na Jasną Górę!

Ojcowie Paulini zapraszają na drugie ogólnopolskie czuwanie modlitewne Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Spotkanie odbędzie się w  nocy z 24 na 25 lutego w kaplicy Sakramentu Pokuty. Rozpoczęcie planowane jest po Apelu Jasnogórskim. Intencją modlitwy będzie prośba o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.


Pierwsze czuwanie odbyło się w nocy z 27 na 28 stycznia. Było połączone z comiesięczną modlitwą Instytutu Prymasowskiego w intencji beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. W ciągu miesiąca przybyło ponad 7 tysięcy członków Krucjaty, w tym dwóch biskupów: bp Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej i bp Paweł Socha, emerytowany biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej dołączyli 2 lutego. 


W tym momencie w Krucjacie Różańcowej uczestniczy 13 biskupów na 135 składających się na polski episkopat.

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę trwa od czerwca 2011 roku. Zgłosiło się do niej już niemal 78 tysięcy Polaków z kraju i z całego świata. W różnych rejonach Polski odbywają się zamawiane przez członków Krucjaty Msze za Ojczyznę. Informacje o rozwoju Krucjaty, najbliższych spotkaniach oraz relacje ze spotkań odbytych można znaleźć na stronie


 www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl.

Do zobaczenia na Jasnej Górze!
Módlmy się RAZEM!
Sekretariat Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę                             
 3.Marsz w obronie wolnych mediów Warszawa, sobota 18.02.2012

Jeżeli teraz nie staniemy w obronie TV Trwam, to przegramy nie tylko wolność słowa, ale i naszą wolność!! Musimy walczyć do skutku!!                           2.  WIELKI WYJAZD NA WĘGRY

Szanowni Państwo

Wyjeżdżamy 14 marca wieczorem (dokładną godzinę podam w terminie
późniejszym) z Warszawy do Budapesztu pociągiem PKP Intercity.
Jedziemy przez:  Kraków, Tarnów i Nowy Sącz - w tych miastach pociąg
może się dodatkowo zatrzymać. Pociąg będzie mógł zabrać 780 osób (12
wagonów + WARS). Jeżeli zajdzie taka potrzeba, a muszę z radością
Państwa poinformować, że zainteresowanie wyjazdem jest olbrzymie,
wtedy wynajmiemy dodatkowe składy pociągów. Wynegocjowany koszt
przejazdu z Warszawy do Budapesztu i z powrotem (pełne obłożenie
pociągu) wyniesie przy dzisiejszym kursie Euro 340 zł od osoby. W
zależności od Państwa decyzji możemy bez dodatkowej opłaty przedłużyć
swój pobyt o jeden, lub dwa dni. Nasi przyjaciele w Budapeszcie
zaopiekują się nami i pomogą znaleźć nocleg.

Za wynajem pociągu będziemy musieli zapłacić do 1 marca, dlatego Tych
którzy chcą wziąć udział w WIELKIM WYJEŹDZIE NA WĘGRY prosimy o wpłaty
na specjalne konto które w ramach Niezależnego Wydawnictwa Polskiego
wydawcy "Gazety Polskiej" utworzyliśmy na tę okazję:

PKO SA

82 1240 5963 1111 0010 3867 3017


Proszę na przelewie dokładnie napisać swoje imię i nazwisko, oraz dodatkowo:

WIELKI WYJAZD NA WĘGRY.

Powstała strona: www.wielkiwyjazdnawegry.pl na której na bieżąco
będziemy informować o przygotowaniach do wyjazdu i relacjonować pobyt
w Budapeszcie.

Proszę określić (mailem) w którym z wymienionych miast będzie Państwu
najwygodniej wsiąść do pociągu. Przypominam, że pomysły i wszelką
pomoc proszę zgłaszać na adres:

solidarnosczwegrami@gazetapolska.pl

 Zaczynajmy robić banery!

R.K

_________________________________________


1. REKOLEKCJE W CHICAGO

Najbliższe Zawierzenie Panu Jezusowi Przez Maryje, wg. św.Ludwika Grignion De Monfort  odbędzie się 26 marca(poniedziałek), 2012 w  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Kościele Świętej Trójcy w Chicago o godzinie 7:30p.m.
33 – dniowe rekolekcje należy rozpocząć 21 lutego, natomiast 19 lutego po Mszy św. o godz. 4p.m.,odbędzie się spotkanie organizacyjne z projekcją filmu “Tootus Tuus”, ktory przybliży ten akt religijny.

Z Maryja, przez Maryje i dla Maryi 

Informacje i materialy: Dorota  630- 395-7893
                                Marysia 630-736-214

Ten, którego wierni już nazywają Wielkim, ma swój sekret świętości, ma swą tajemnicę modlitw wysłuchiwanych, próśb spełnionych, ofiar przyjętych.
Jaki to sekret, jaka tajemnica? Odpowiedź jest prosta, a zarazem dla wielu trudna do przyjęcia.
Jan Paweł II Wielki to Jan Paweł II Maryjny.
Wystarczy wsłuchać się w słowa wypowiadane przez Jana Pawła II? Coś w nich jest, coś więcej niż zdania pełne piękna, mądrości i doskonałej teologii. Wypowiadał je człowiek, który wiedział więcej niż my, który nosił w sercu jakieś niezwykłe doświadczenie.
A doświadczeniu temu na imię Maryja.
Wystarczy zacząć czytać? Słowa modlitw i rozważań papieskich nie mogą nie zaskakiwać. Akcent, jaki kładzie on w swych wypowiedziach, nie może nie zwrócić na siebie uwagi. Tak jak mówił Jan Paweł II, mówią mieszkańcy tylko jednego regionu świata: Nowej Jerozolimy, miasta przychodzącego od Boga, przyobleczonego jak oblubienica lśniąca w swe klejnoty (por. Ap 21,2). Mieszkają w nim rzesze świętych, zamieszkać ma w nim niebawem ?nowe pokolenie? zapowiedziane w proroczych słowach Siostry Łucji, wizjonerki z Fatimy, z Tuy i Pontevedry i z Coimbry.
A nazwa tego miasta Maryja.
Czy to ?nowe pokolenie?, które ma zetrzeć głowę węża, jest duchowym pokoleniem Jana Pawła II? Być może, jeśli pokolenie to odnajdzie największy skarb papieski.
A skarb ten ma na imię Maryja.
Sekret Jana Pawła II to Maryja.
Od oddania się Jej zaczynał on każdy dzień, poświęceniem się Jej znaczył każdą zapisywaną stronicę, zawierzał Jej każdą pielgrzymkę i każde spotkanie z drugim człowiekiem. Nie było posiłku, podczas którego nie padłoby Jej imię. Mówił o Niej wbrew głosom sprzeciwu ?mądrych?, którzy nie rozumieli, jak głowa Kościoła, autorytet świata, jeden z najjaśniejszych umysłów współczesnych może budować życie na niemodnej w kręgach racjonalistów tradycyjnej pobożności maryjnej.
A on szedł pod błękitnym sztandarem. Zawsze zwycięski.
A zwycięstwo to miało imię Niepokalane Serce Maryi.