poniedziałek, 13 lutego 2012

Pan Jezus wyjaśnia 10 przykazań Bożych

KRÓL JEZUS:
Moje kochane dzieci pragnę, całym Sercem przekazać wam Moją Miłość, którą wam ofiaruję i wy Mi ją ofiarujcie, bo Jestem waszym Ojcem, a dzieci, powinny kochać swojego Ojca i Matkę. Myślę moje dzieci, że nie żądam zbyt wiele od was, chyba jesteście zdolni do kochania Mnie bo Ja was tak bardzo kocham, że wy w swoich sercach nawet tego pojąc nie możecie.Jestem z wami tak blisko, wystarczy tylko pomyśleć o Mnie a Ja biegnę do was, lub jeżeli Mnie ktoś wzywa w nagłej potrzebie,biegnę na ratunek. Moje dzieciątka to co tu jest napisane jest pismem Mojego Serca, to co czuję do was moje dziatki. Jestem Sama Miłością. Nie chcę waszej miłości fałszywej bo i taka istnieje, mówicie, że Mnie kochacie a przykazania Moje nie uznajecie.
1. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną :

- A waszym Bogiem są pieniądze, za które byście Mnie sprzedali, jeżeli byście tylko mogli. Bogactwo was podnieca i stajecie się sami bożkami za pieniądzem, a gdzie Ja jestem wtenczas? Na samym końcu a nawet już wam potem nie Jestem potrzebny.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga na daremno.

- A co wy robicie dzieci? Jak często Jestem na waszych ustach. Jeżeli byście Mnie wzywali dla pomocy, czy z miłości byłbym szczęśliwy, ale w Mnie sobie bagatelizujecie i wzywacie nadaremno Moje imię. Jestem w ten czas rozgoryczony z żalu.

3.  Pamiętaj abyś dzień święty święcił.

- Bóg Ojciec dał przykazanie nie nadaremno, i pragnie, aby to przykazanie było realnie wypełniane. Jest tylko jeden dzień w ciągu tygodnia, ale wam i tak trudno jeszcze ten dzień oddać  Ojcu Niebieskiemu a naprawdę nic nie robiąc - nic. Mój Ojciec i Ja bardzo cierpimy gdy nasze dzieci tak bardzo lekceważą ten dzień święty i drobne prace bez których można się obejść, tez powinny nie być wykonywane.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

- Dzieci Moje będę bardzo surowo za te przykazanie sądził. Jestem Bogiem, a tak bardzo kochałem Swoją Matkę, gdy jeszcze byłem na ziemi, Ojca swego w niebie i wielką miłością obdarzyłem Swego opiekuna Św. Józefa i tego żądam od was Moje dzieci miłości do Swoich rodziców i opiekunów.

5. Nie zabijaj.

- Tak to słowo wiele znaczy, dotyczy spraw Bożych, bo nie wy jesteście dawcami życia i nie macie prawa zabić, a szczególnie pragnę zwrócić uwagę na morderstwa moich dzieci NIENARODZONYCH, których jest zabijanych tysiące każdego dnia, mam serce zranione tymi morderstwami i bardzo cierpię z tego powodu. Ja Jestem dawcą życia i śmierci i Ja będę decydował o życiu. Za każde dziecko zabite zostaniecie surowo osądzeni. Jestem Królem Wszechświata i do Mnie wszyscy należycie. Nie odważcie się podnieść ręki na brata swego, bo stokroć karę poniesiecie.

6.  Nie cudzołóż.

- Tak , tak jest to przykazanie w waszym świecie bardzo łamane. Jestem zalany cały potem gdy patrzę na zdrady małżeńskie, którzy VI przykazanie mają za nic, czasem Moje dzieci nie możemy z Ojcem, Matką i Duchem Świętym patrzeć na to, ale Jestem Miłością i tylko czekam i upominam dusze Moje, aby odwróciły się od świata rozpusty, gdzie króluje szatan to zło, które tylko was do siebie upodabnia, dając wam rozkosz życia , a wy idziecie w to bagno coraz głębiej a nie wpadacie. Moje dzieci nawróćcie się z grzechu tego strasznego, a Ja wam wystarczę. " Kochajcie Mnie ponad wszystko, a będziecie szczęśliwi."

7. Nie kradnij.

- A Ja wam mówię kto pożąda rzeczy bliźniego swego już się dopuścił kradzieży, a co dopiero jak ją weźmie. Moje dzieci wiem jak rozumiecie słowo kradzież - jest to rzecz nie twoja, a więc tego nie ruszaj, czy jest to rzecz prywatna czy państwowa, to wszystko jest kradzieżą, a jest to przykazanie Boże i  nie łamcie tego, bo Ja dam ci to czego  zechcesz, tylko Mnie proś czułym serce dziecka proś, jak Ojca, a Ja twój Ojciec dam ci to jeżeli będzie to Wolą Moją o co żądasz.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

- Moje dziatki jest to przykazanie łamane tak często, że nie możecie sobie nawet tego wyobrazić, kłamiecie z taką obłudą, że Moje serce kruszy się w boleściach, co szatan potrafił z wami zrobić, byle tylko wyście miel wygodę, a gdzie braterska miłość do bliźniego? Fałsz jest czymś obłudnym w Moich oczach mam wrażenie, że Jestem na nowo bity i krzyżowany.

9. Nie pożądaj cudzej żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

- Moje dzieciątka te dwa przykazania dają wam poznać, że nawet pragnienie posiadania tego co ma twój rat jest grzechem. Kto pożąda zony bliźniego swego to tak jakby się już zdrady dopuścił. Moje dzieci, a więc nie mylcie się w swoich czynach, nawet jeżeli pożądliwym okiem popatrzysz to jest zdrada w duszy, a zatem jest to grzech. A rzeczy bliźniego swego są świętością, którą nie wolno ruszać i jej pożądać.


CZĘŚĆ 2. - C.D.N
_____________
Dla Ciebie Kochany i Boski Królu - ta czerwona róża - przyjmiesz ją ? 
Kocham Cię Jezu!
Twój Wicher Jezusku!