czwartek, 31 maja 2012

Niech Twój Święty Duch, dziś ogarnia nas...

duch sw

BÓG JEST KRÓLEM I PANEM WSZYSTKIEGO ISTNIENIA
WIARA JEDNOCZY W MIŁOŚCI W DRODZE DO WIECZNOŚCI
BĄDZCIE ŚWIADKAMI WIARY W JEDYNEGO BOGA
KTÓRY UMIŁOWAŁ NAS DO KOŃCA
POPRZEZ SYNA JEZUSA CHRYSTUSA I MATKĘ MARYJĘ
WSPÓŁODKUPICIELKI ŚWIATA, KTÓRA DZIŚ JEST ZNIENAWIDZONA PRZEZ SZATANA
KTÓRY WIE CO MA SIĘ STAĆ POPRZEZ WSPANIAŁOŚĆ NIEPOKALANEGO SERCA MARYI.


Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę». Rdz 3:15.


Wielkim duchem ujrzał rzeczy ostateczne i pocieszył strapionych na Syjonie. Objawił to, co miało przyjść, aż do końca wieków, i rzeczy zakryte wprzód, nim się stały. Syr 48:24-25.

Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. 1Tm 4:1.

A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. 2 Tm 3:1

Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. 1 P 1:5-7. 

On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. 1 P 1:20-23.


Tomasz

_____________________
echochrystysakrola.info