piątek, 3 lutego 2012

Modlitwa Pańska "Ojcze Nasz"

* Ewangelia Łukasza 11,2-4:
A gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i ją ukończył, któryś z uczniów powiedział: Panie, naucz nas modlić się tak, jak i Jan nauczył swoich uczniów. Odpowiedział im:

Gdy się modlicie, mówcie:

Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje Królestwo. Dawaj nam codziennie nasz chleb powszedni. Przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto wobec nas zawinił i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie.


* Ewangelia Mateusza 6,8b-15:

Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje Królestwo, niech się spełni Twoja wola jak w niebie, tak i na ziemi. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!


Tekst polski natomiast brzmi NIEPRAWIDŁOWO gdyż wers I NIE DOPUŚĆ ABYŚMY ULEGLI POKOSIE został zmieniony NA: i nie wódź nas na pokuszenie

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy;
naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie; -
I NIE DOPUŚĆ ABYŚMY ULEGLI POKUSIE
ale nas zbaw ode Złego.
Amen.

I teraz krótka refleksja:
Dlaczego słowa zostały zmienione na „ nie wódz nas na pokuszenie?” – Czy Pan Bóg nasz
Ojciec wodzi nas na pokuszenie? Zastanawiał się ktoś z was kiedyś nad tymi słowami?

Czy BÓG wodzi nas na pokuszenie? - Czy to Lucyfer wodzi nas na pokuszenie a BOGA winniśmy prosić słowami
I NIE DOPUŚĆ ABYŚMY ULEGLI POKUSIE.

"I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie". Św. Jakub napisał: "Bóg nikogo nie kusi" (1, 13). Wiele było dyskusji na temat tej prośby, a owocem poszukiwań biblistów jest chyba trafne tłumaczenie Biblii Tysiąclecia: "Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie", czyli "Strzeż nas przed zgodą na pokusę" (por. J 17, 15; Ap 3, 10).”

Dzieci uczone są błędnej modlitwy zmieniane są słowa Pana Jezusa – słowa jakie przekazał swoim APOSTOŁOM aby szli w świat i głosili to czego ich SAM nauczył.
Czy Kościół czuje się silniejszy niż SAM BÓG?
Dlaczego więc zmienili słowa modlitwy jakiej nauczył nas SAM JEZUS CHRYSTUS!!!!!!!!!!!!